PRAKTICKÉ INFORMACE

Informace pro pacienty

Na kontroly s sebou noste průkaz diabetika a kartičku zdravotní pojišťovny, případně seznam aktuálně užívaných léků (pokud si je nepamatujete zpaměti)


Při telefonickém kontaktu:

 • Uveďte své jméno, příjmení, ročník, případně na vyžádání sestry/lékaře rodné číslo
 • Potřebujete–li recept na dlouhodobě užívané léky, uveďte:
    - Název léku
    - Počet balení do plánované kontroly

 • Dosud jste nebyla/nebyl v naší ambulanci – uveďte – co platí:
    - Jste těhotná a byla Vám zjištěna těhotenská cukrovka
    - Máte nově zjištěnou cukrovku, pokud ano, jaké máte obtíže
    - Jste již léčená diabetička/léčený diabetik a přecházíte do naší ambulance
    - kdy jste byla/byl naposledy v diabetologické ambulanci a na jaký termín Vám byla doporučena další návštěva

K vyšetření (zejména prvnímu v naší ambulanci) je vhodné donést:

 • Doporučení praktického lékaře (není však podmínkou vyšetření v naší ambulanci)
 • Výsledky laboratorních vyšetření z předcházejícího období (máte-li k dispozici)
 • Zprávu z hospitalizace, případně předchozího vyšetření (máte-li k dispozici)

Žádáme pacienty o aktivní zrušení plánované návštěvy v dostatečném časovém předstihu (optimálně alespoň týden předem), pokud se na ni nemohou dostavit.