O AMBULANCI

Lékaři

MUDr. Jitka Wernerová
MUDr. Anna Richtrová

Cukrovka:

Cukrovka, odborně diabetes mellitus, je skupina onemocnění, jejichž společným jmenovatelem je zvýšená hladina krevního cukru.
Rozlišujeme tyto základní typy cukrovky:

Cukrovka 2. typu – nejčastější typ diabetu. Jde o civilizační onemocnění, u něhož hraje důležitou roli téže genetická dispozice. Značný vliv na průběh onemocnění má příštup pacienta, jeho dodržování režimových opatření a zásad zdravého životního stylu. Obvykle se léčí tabletami, později v průběhu léčby bývá mnohdy třeba i léčba inzulínem. Současné množství léků umožnuje individuální nastavení léčby tak, aby vyhovalo konkrétnímu pacientovi co nejlépe.

Cukrovka 1. typu je autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k destrukci (zničení) buněk v Langerhansových ostrůvcích slinivky břišní, které produkujících inzulín. Postupně se prohlubuje nedostatek inzulínu až dojde k vzestupu hladin cukru v krvi. Tento typ diabetu se projevuje zejména u dětí a mladistvých, ale může se rozvinout i u dospělých, včetně pozdního věku. U tohoto typu cukrovky vždy nutná léčba inzulínem, ať už inzulínovým perem či pumpou.

Sekundární typy diabetu – vznikají například při onemocnění slinivky břišní (též po operacích), při užívání některých léků atd.

Dědičná cukrovka způsobená genetickým defektem funkce buněk pankreatu - MODY – jde o cukrovku manifestovanou v časné dospělosti (či dětství), vyskytuje se v rodině v několika generacích.

Těhotenská cukrovka vzniká v důsledku hormonálních změn v těhotenství u disponovaných těhotných. Základní vyšetření krevního cukru z krve by mělo být provedeno hned na začátku těhotenství. Mezi 24.-28. týdnem těhotenství je třeba provést test s pitím definovaného množství cukru (oGTT).


Ca nabízíme

  • Přístup k technice domácího měření krevního cukru a její efektivní využití
  • Individuální systematická edukace pacientů
  • Léčba nejmodernějšími léky proti diabetu